ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี