ตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ

ตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ

สภาพปัจจุบันของบริเวณโครงการมีโครงข่ายเชื่อมต่อกับถนนโครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายแยก ทล.401 – แยก ทล.417 ตำบลท่าข้าม, คลองน้อย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี