สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร 0-2551-5418 โทรสาร 02-55-5416
อีเมล (E-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สายด่วน ทางหลวงชนบท โทร.1146
 


แขวงทางหลวงชนทบสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 394 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0-7727-5201-2 โทรสาร 0-7727-5202
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
งานวิศวกรรม
โทรศัพท์ 02-168-7395 - 8
โทรสาร 02-168-7380
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานการมีส่วนร่วมของประชาชน
โทรศัพท์ 02-017-7281 - 2
06-2698-7072 , 09-5951-3032
โทรสาร 02-017-7282
E-Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 06 2698-7072
 

 

http://www.surat401-417.org
ถนนสายแยก ทล.401    @zmc5959g
ถนนสายแยก ทล. 401 แยก ทล. 417 @DrrSuratThaniNewProject

Website : http://surat401-417.org